עיסוקו ומטרתו של המרכז:

מרכז השופט חיים כהן הינו משרד להגנה משפטית על זכויות אדם, עמותה זו עוסקת בנתינת עזרה משפטית לאוכלוסיות החלשות במדינה.
מטרתו המרכזית והעיקרית של מרכז השופט היא לתת לפרטים ולקבוצות שזכויותיהם מקופחות, הגנה משפטית. המרכז לקח על עצמו לפעול לפי השקפת העולם שמסמלת את הדרך והאישיות של השופט חיים כהן.

מרכז השופט על שם חיים כהן הוקם בין היתר על ידי עורך הדין יורי גיא – רון, תפיסתם החברתית של עורכי הדין אשר הקימו את המקום הייתה, שהם רואים את עצמם חייבים מתוקף תפקידם לתת תרומה מקצועית לאוכלוסיות החלשות. הפעילויות המשפטיות נעשות בזכות הקצאה שנתית קבועה של כוח אדם מקצועי וכספיים העוזרים לארגון.

בתחילת דרכו של המרכז בין השנים 2003 – 2002, התבצעה פעילות הנקראת "פרו בונו" (נתינת שירות מקצועי ללא תמורה או בתמורה סמלית) על ידי המחלקה במשרד "אדם" עורכי דין. בתחילת שנת 2004 פעילות המשרד הורחבה, גדלה ואף אומצה על ידי משרדי עורכי דין נוספים, ובאותה שנה פעילות משפטית זו עברה להתנהל באמצעות מרכז השופט חיים כהן.

עם מי עובד המרכז ?

מרכז השופט עובד בתיאום רב עם מספר גדול של גופים, שמעבירים לטיפולו תיקים שונים בתחום עיסוקיו, אותם פונים מקבלים ליווי צמוד ושוטף מעורכי הדין המתנדבים בארגון, שכולל גם ייצוג בערכאות משפטיות.