מאחורי הפרגוד – סערת סער

הצעתו של ח"כ גדעון סער (ליכוד) לחייב רוב מיוחס של שבעה מקרב חברי הועדה לבחירת שופטים בעת בחירת שופטים לבית המשפט העליון אושרה בכנסת בקריאה ראשונה. אולם הדבר לא שימח את ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, שטען כי קיימים כבר כיום לא מעט איזונים ובלמים בהרכב הועדה ובדרכי בחירתה, כמו שימוש בסמכותו של שר המשפטים כיו"ר הועדה והיותה של הועדה רק אחר הנושאים, המטופלים בצוותא ע"י נשיאת בית המשפט העליון והשר. "אני חושש שאכיפת קונצנזוס רחב של בחירת הועדה תגרום ליתר בינוניות בעבודתה ובתוצאותיה, הרי אנחנו מתפשרים בדרך כלל על מי שפחות מעצבן ופחות מאיים, מי שפחות מוכשר ועשוי להוביל אחרים לשיטתו, מי שהוא "לא בשר ולא חלב" באישיותו, בדעותיו ובחשש מפני היותו שנוי במחלוקת. לטעמי, תהליך זה יהיה רע למערכת המשפט בישראל. אגב, שני השופטים אולי הפחות שנויים במחלוקת, המכהנים כיום בבית המשפט העליון, נבחרו לכהונתם ברוב של 4 ושל 5 קולות בלבד. אין שום צורך לשנות את סדרי עבודתה של הועדה לבחירת שופטים, גם לא בבחירת שופטים לבית המשפט העליון".

ח"כ סער אמר עם אישור הצעת החוק כי "המהלך המוצע יגביר את הפלורליזם בהרכב שופטי בית המשפט העליון, יאפשר השפעה ממשית על הבחירה לכל חברי הועד, יצמצם את העימותים הבלתי פוסקים בתוך הועדה ויגביר בה את ההידברות. בין שינוי קיצוני בהרכב הועדה לבין התנגדות לכל שינוי בדרכי הבחירה יש דרך שלישת של שינויים מידתיים ומאוזנים וזו הדרך שמייצגת הצעה זו?"