יורי גיא רון – מינוי בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט

בתי המשפט במדינת ישראל ממנים מאז ומתמיד, כל יום, עשרות בעלי מקצוע – כונסי נכסים, מנהלי עיזבון, נאמנים, מפרקים, מגשרים, בוררים ומומחים שונים. שכרם של בעלי מקצוע אלה מסתכם בעשרות מיליוני שקלים כל שנה, והם מסייעים לעבודת בית המשפט סיוע חיוני מאין כמוהו.

את שכרם של מתמנים אלה משלמים הצדדים המתדיינים – התובעים והנתבעים, נושי החברות הנמצאות בכינוס, הנפגעים והפוגעים, אבל בחירת אותם בעלי מקצוע נעשית בדרך כלל ובאורח עקרוני על פי שיקול דעתו של השופט ושיקול דעתו האישי בלבד.

לכאורה, לא היה בכך כל רע, באשר שיקול דעתם של השופטים, תום ליבם, מצפנם ומצפונם, הם הבסיס לכל שיטת המשפט הישראלית. הבעיה הינה, שמבחן התוצאה לאורך שנים אינו עומד תמיד במדדים אובייקטיביים הכרחיים. כל אחד משופטי ישראל סומך באופן אישי על קבוצה, בדרך כלל מצומצמת למדי, של אנשי מקצוע, אותם למד להעריך במהלך השנים, והמינויים זורמים רובם ככולם, בדרך כלל,לקבוצה זו.

מתמנים אלה הינם אנשים הגונים וטובים ומומחים במקצועם. אבל מערכת המשפט אינה יוצרת שקיפות, לא בנתה עד היום רשימות מסודרות ואינה דואגת ליתן בידי השופטים כלים לפזר את המינויים בקרב קהל מקצוענים רב הרבה יותר.

בהכללה, המערכת אינה מושחתת, אולם לעיתים עצלה ופקידותית. המצב הקיים נוח לממנים ונוח למתמנים. הוא אינו נוח לכל מי שלא זכה להתמנות, וספק אם הוא נוח, לקהל המתדיינים, המוצאים עצמם מול מתמנים ש"מינויים אומנותם", כאלה שכבר פוסעים תמיד באותו התלם. למעשה, פותחה לה אוירה כדאית של טיפול במשברים שיפוטיים, לה שותפים הממנים, שפותרים כך את התיקים שמונחים על שולחנם, והמתמנים, שמעשירים את כיסם. רמת המומחיות חשובה ומוערכת, אולם לעולם לא ניתן לגלות כי הינה מצויה גם באמתחתם של אלפים אחרים, שאינם מתמנים ולפיכך אין ביכולתם להוכיח את יכולותיהם המקצועיות. מעגל שוטה.

התוצאה הישירה של העדר נהלים ברורים במינוי בעלי התפקידים על ידי בתי המשפט הינה ריבוי המקרים הבעייתיים, אשר חלקם זכו לפרסום, כמו המקרה של שופטת, שנטען לגביה, כי מינתה עורך דין המוכר לה באופן שיטתי לטיפול בתיקי כינוס נכסים, או שופטת, שנטען, כי מינתה דרך קבע עורכת דין כמנהלת עזבון. התוצאה העקיפה והחמורה, היא פגיעה באמון הציבור במערכת המשפט, בתדמיתה ובמעמדה של המערכת.

סברתי, כי יש להסדיר את הנושא בהקדם, על מנת ששופטים ועורכי דין יפעלו ללא מורא, תוך הקפדה על שוויון, שקיפות ובקרה. מסירת תפקידים בשכר לעורכי דין, לשופטים בדימוס, למגשרים, לבוררים ולמומחים אחרים, חייבת להיות מובנית, ברורה ושוויונית. עליה לעמוד בבקרה שוטפת, ולהתנהל באורח שקוף לחלוטין, לרבות כשמדובר בתיקים שהפרטים המהותיים בהקשרם חסויים.

פעולות לשכת עורכי הדין, ביוזמתי, הביאה לשינוי.
הפניה לנשיאת בית המשפט העליון ולשר המשפטים בעניין הביאה למינוי ועדת נשיאים, ועדת שטרסברג-כהן, אשר הניחה לאחרונה על שולחנו של שר המשפטים דו"ח, הממליץ סוף סוף לשנות את שיטת המינויים של בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט.

עבודה של למעלה משנה ושכנוע מסיבי של כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות שיתוף פעולה מצד השופטים עצמם, הביאו לדו"ח זה, אשר משקף שינוי ומהפכה בתחום, שינוי לפיו ייווצרו רשימות רחבות בתחומים שונים, התהליך כולו יהיה שקוף, המידע הארצי יהיה פרוס והשופטים יונחו לבחירה מושכלת, אשר תרענן את המערכת ותאפשר לאלפים של עורכי דין, שופטים בדימוס ומומחים שונים, ליטול חלק שווה בעשייה. עד כאן הכל טוב ויפה. אבל, השינוי הזה נמצא בדפי הדו"ח וטרם הגיע ליישום.

על משרד המשפטים מוטלת החובה ליישם את הדרך לקיים שינוי זה, שינוי שירחיב את השקיפות ואת מתן ההזדמנות, לטובת המתדיינים, לטובת המתמנים הפוטנציאלים, ולטובת בתי המשפט. יש לפעול במיידית כדי שלא להותיר את העיוות בין עשרות השנים על כנו.

עו"ד יורי גיא רון