יורי גיא רון – מאמר תגובה של ראש לשכת עורכי הדין "מכתב ליגאל קרט" 30.8.2007

סוף חודש אוגוסט, רגע לפני פתיחת שנת הלימודים החדשה, הוא בד"כ זמן של ג'אז באילת. מאז הבחירות לראשות הלשכה אפילו בוקר בשבוע של ג'אז הוא בוקר עם עיתונים. לצערי, הניחוחות של קפה הבוקר שלך הטרידו את הניחוחות של התה הירוק שלי. אני יכול להניח, שהיה משהו בתבלין של הקפה, שגרם לך להשתלחות תמוהה ובלתי מוצדקת בעורכי הדין ובלשכתם. כך או אחרת, יצא לך רע. יותר חמור מזה, יצא לך מרע. אפילו יותר חמור מכך, יצא לך פשוט לא נכון ולא מוצדק.

חודש ראשון בארבע שנים של קדנציה בלשכת עורכי הדין חלף. חודש של עונת מלפפונים. חודש של היעדר בעלי תפקידים במוסדות, שיבחרו רק בספטמבר. חודש של התארגנות לקדנציה חדשה, לשנת משפט חדשה, לבעלי תפקידים חדשים, שחוץ מראשם טרם נבחרו. ובכל זאת…

בזמן שאתה קראת, כי אלפי רוכשי דירות הפסידו את כל כספם ומי שאחראי לכך ברח לחוץ לארץ, אנחנו פנינו מיד לכל אותם רוכשי דירות, הדרכנו אותם, ליווינו אותם, הקמנו צוות מיוחד, ואיחדנו פעילות עם "אמון הציבור". בתוך שבוע יש לנו גם כוונה לקיים כנס לכולם בלשכת עורכי הדין, אשר ידריכם כיצד לנהוג ואיך להימנע מהסלמת מצבם.

בזמן שאתה תהית כיצד להתברג לרשימת "מאה המשפיעים" או לפחות לאירוע לכבודם, אנחנו, שאין לנו מושג היכן ומתי מתקיים האירוע הזה, פעלנו להקמת פורום התעבורה והמלחמה בתאונות הדרכים בלשכת עורכי הדין, מתוך רצון להשתתף בעשייה ובחשיבה הציבורית כיצד מתמודדים עם הבעיה החברתית המחריפה הזו.

בזמן שאתה נטלת עוד לגימה מהקפה, אנחנו פנינו לכל שופטי ישראל וניהלנו ישיבות אינספור כדי לתהות כיצד נוכל לעשות שימוש מושכל ב- 2,000 עורכי הדין, החברים בלשכה, אשר התנדבו לתכנית "שכר מצווה" מתוך נכונות מקצועית ואנושית אמיתית לסייע לאוכלוסיות חלשות ומוחלשות להיות מיוצגות ולקבל הליך הוגן. זאת, לצד הכוונה להגביר ולטפח את הנגישות למשפט כערך חברתי חשוב וחיוני.

בזמן ששקלת אם ליזום תלישת עוד דף, אנחנו פנינו לראש הממשלה לנוכח הדאגה ליחסים בין רשויות השלטון בישראל, ובקשנו הקמתה של ועדה ציבורית בראשות הנשיאים לשעבר, השופטים בדימוס שמגר

וברק, אשר תעסוק בעצמאות הרשות השופטת, גידרה וסמכויותיה. קביעתה של עצמאות מערכת המשפט בישראל היא אולי העשייה החשובה מכל בדרך לשמירה על זכויות האדם ושלטון החוק במדינה. סתם, נראה לנו חשוב.

בזמן שנשמט לך עוד פלאייר ונפל לרצפה, הספקנו לבחור שני עורכי דין מהמגזר הפרטי לכהונת שופטים בבית המשפט העליון. התרומה של עורכי דין בכירים, בעלי זוית ראייה שונה מן השטח למירקם המקצועי של בית המשפט העליון, חשובה ומיוחדת. הישג מן הסוג הזה ללשכת עורכי הדין ולמערכת כולה לא הושג מאז קום המדינה. לשני השופטים המיועדים עבר עשיר בסיוע משפטי ובמאבקים חברתיים צודקים.

בזמן שתהית מדוע עורך דין פלוני קיבל שכר טרחה של מיליונים עבור הצלחתו, אנחנו פנינו לנשיאת בית המשפט העליון, לשר המשפטים, למנהל בתי המשפט ולנציבת הקבילות על שופטים, ודרשנו להסדיר את מסירת העבודה לבעלי תפקידים בשכר – מפרקים, כונסים, נאמנים, מגשרים, מנהלי עזבון, מומחים ואחרים – על ידי שופטים במסגרת ההליכים השונים המתנהלים בבתי המשפט. הסדרת הסוגיה צפויה לראשונה עוד השנה.

בזמן שאתה לגלגת על האכפתיות החברתית של האחרים, אנחנו צפינו בדאגה בדחיית עתירתם של ילדים עם מוגבלויות בני 3 – 4 להיות משולבים במערכות החינוך הרגילות, ופנינו בשל כך לשרת החינוך. בזכותה, אנו בעיצומו של תהליך מערכתי, ביוזמתה של לשכת עורכי הדין, שמטרתו להיענות אחר צרכיהם של ילדים אלה ולהסדיר חשיבה מחודשת מקיפה בכל נושא החינוך המיוחד בישראל, תהליך שתהיינה שותפות לו כל העמותות העוסקות במצוקתם של ילדים עם מוגבלויות.

בזמן שאתה המשכת לנפח בלון מדומה, אנחנו, בין היתר, ביטאנו את עמדתנו המתרעמת בענין הארכתו השגויה של חוק טל, המקבע אפליה והיעדר שוויון בין אזרחי ישראל לבין תרומתם השונה לחוסנה של המדינה, סיכמנו על הקמת מחוז חדש בלשכה, והפכנו עולמות כדי לייצר מבנה מחודש של ארגון עורכי דין יעיל וטוב יותר.

אגב, כל האינסרטים שהתפזרו לך מן הניילון, הינם שיטה מקובלת להוזלת עלויות, שמטרתה לחסוך מדמי החבר שמשלמים אלפי עורכי דין בארץ. לידיעתך, חלקם אפילו מחוסר עבודה. עשייה גילדאית לשמה עבורם היא מטרתו העיקרית והמוצדקת של ארגוננו. אבל, בהתייחס לדברים המיותרים שכתבת היה לנו חשוב להתייחס רק למטרות המישניות של הארגון, לענייני הזוטות הנוספים, שהספקנו ליטול בהם חלק בחודש האחרון.

בברכה,

עו"ד יורי גיא – רון