יורי גיא רון – יום עיון בנושא "הלשכת יששכרוב" 4.4.2008

מכובדיי,

אני שמח להיות כאן ומקווה שתיהנו מיום העיון החשוב הזה על "הלכת יששכרוב" ופסילת ראיות.

לשכת עורכי הדין רואה חשיבות עליונה בהעלאת קרנו, איכותו, רמתו, יוקרתו וכבודו של מקצוע עריכת הדין, של העוסקים בו ושל מוסדותיהם המייצגים. חשיבות מיוחדת יש לקשר ישיר שמן הראוי שיהיה בין הלשכה לבין כל המערכות הציבוריות. אנו במסע ליצירתו וביסוסו של מעמד הלשכה, דה יורה ודה פקטו, בקרב החיים הציבוריים בישראל. כחלק ממגמה זו ביטאה הלשכה לאחרונה את עמדתה בעניינן של הצעות חוק שונות בתחום האחריות הפלילית, הענישה, המעצרים, חקירות, סדרי דין ועוד.  

הפורום הפלילי של הלשכה הוא אחד מיהלומיה. עו"ד רחל תורן, יו"ר הפורום, הינה מהמתנדבים העסוקים, החשובים והמשפיעים על עמדותיה השונות של הלשכה, ובצדק.

בימים אלה עומל הפורום הפלילי בלשכה על מספר הצעות חוק יזומות, וביניהן שתי הצעות לשינוי חקיקה עלפי בקשתי: הצעת חוק אשר תשלול מאסר בפועל על עבירות רשלנות, תוך קבלת העיקרון המבחין בין אנשים נורמטיביים, רשלניים לצערנו לעיתים, לבין עבריינים בעלי מחשבה פלילית, והצעת חוק אשר תאריך את משך עבודות השירות האפשרי, אולי כפועל יוצא של ההצעה הראשונה.

מעבר לכך, אנו מטפלים כל העת בניסיון לבלום מתקפות על החיסיון המקצועי המוחלט ביחסים שבין עורכי הדין ללקוחותיהם בהיבטים שונים. קיים כירסום בכך, והמגמה הזו מדאיגה אותי מאוד.

זוהי הזדמנות טובה להודות לכל העוסקים במלאכה חשובה זו בהתנדבות מלאה: עו"ד ניר פלסר, עו"ד נחשון שוחט, עו"ד רוית זילברפרב, עו"ד רחלה אראל, עו"ד בני שטיינברג, עו"ד שי גלעד ורכזת הפורום עו"ד רחל קבלו. אם שכחתי מישהו, אנא קבלו את התנצלותי.

ברצוני לעדכנכם כי ערכתי, יחד עם יו"ר ועדת משטרה בלשכה, עו"ד יוסי סדבון, פגישה עם מפכ"ל המשטרה וצוותו לפני שבוע. תוצריה של פגישה חשובה זו היו, בין היתר, אישורו של המפכ"ל לשיתוף עורכי דין מטעם המשטרה בוועדות הלשכה והחלתו של קשר קבוע, באמצעות רפרנט מיוחד באגף החקירות, בין הלשכה לבין המשטרה. בנוסף, הסכים המפכ"ל לבקשתנו ליתן הוראה לרענן את כל נהלי המשטרה הקשורים להתנהלות המשטרה אל מול עורכי דין למשל נהלי החיפוש והתפישה אצל עורך הדין ומשרדו ואף בהתייחס לניהול חקירת עורכי דין.

עוד הוסכם עם המפכ"ל, כי הלשכה תקבל מינוי של מבקרים רשמיים בכל תאי המעצר אשר בסמכות המשטרה, כפי שיש לה כיום בכל בתי המעצר והמאסר שבסמכות השב"ס.

פסק הדין התקדימי בעניין "יששכרוב", העניק לבית המשפט שיקול דעת לפסול ראיות, לרבות הודאה, אם נוכח כי הראיה הושגה שלא כדין וכי קבלתה תיצור פגיעה מהותית בזכותו של הנאשם להליך הוגן.

בפרט נקבע, כי העדר הודעה כדין בדבר הזכות להיוועץ בעורך דין (לעניין זה חשוד שאינו עצור) עשויה, בנסיבות המתאימות, להוביל לפסילת הודאה, שמסר הנאשם בחקירה.

הלכתו זו של בית המשפט העליון, הכירה למעשה בזכות ההיוועצות עם עורך הדין כזכות חשובה ומרכזית בשיטת המשפט הישראלית ובכך חיזקה את מעמדנו המקצועי.

ואולם, ההלכה טרם נטעה שורשים של ממש בשיטת המשפט הישראלית. למרות שעברו כשנתיים, טרם גובשו נהלים משטרתיים שיחייבו את כלל רשויות החקירה בנושא זה. מהפגישה שערכתי לאחרונה עם המפכ"ל ועם ראש אגף החקירות והמודיעין דווח לי כי הכללים הינם בהליכי גיבוש סופיים ביחד עם פרקליטות המדינה וכי הם עתידים להיות מופצים בקרוב. כולי תקווה כי אכן כך יהיה וכי הלכתו של בית המשפט העליון תזכה ליישום הלכה למעשה.

שאלות רבות שנותרו ללא מענה, גם לאחר ההלכה, מעוררות תהיות לגבי ההתנהלות הנכונה: מי היא האוכלוסייה המדויקת שתינתן לה זכות ההיוועצות, מהו עיתוי ההודאה (האם בעת המעצר בשטח, האם לפני חקירה באזהרה), כמה זמן תעוכב החקירה עד למימוש ההיוועצות, איך תתועד מתן ההודעה בדבר הזכות, וכו'.

הכנס היום דן בסוגייה חשובה זו, שיש לה השלכה רחבה הן על עבודת המשטרה, הן על זכויות חשודים והן על מעמד עורכי הדין. אני מברך את מארגני הכנס ואין לי ספק שקיומו יסייע לליבון סוגייה חשובה זו, ואולי אף יקדם פיתרון ראוי שלטעמי צריך להיקבע בחקיקה.

אני חש, כי לא אצא פטור, בפרט בפני פורום זה, ללא התייחסות להדלפות מחקירות המשטרה, נושא שלאחרונה עלה לכותרות בעניינו של עו"ד יעקב וינרוט. מבלי להתייחס לעובדותיו של המקרה, הרי שאם יתברר שההדלפה הינה משטרתית, חשוב להבהיר, כי הדלפות מחקירת משטרה הינן תופעה חמורה. כשמדובר בבעל מקצוע חופשי, שאמינותו ויושרו המקצועי הינם נכסיו העיקריים, זו תופעה חמורה עוד יותר. אם כתוצאה מהחקירה תחת אזהרה אין רישום משטרתי זו תופעה חמורה שבעתיים.

אני מצפה ממפכ"ל המשטרה, שיש לי אמון מלא בו, לבדוק, האם מדובר בהדלפה משטרתית, מי הדליף ומדוע, ולהסיק במקרה הצורך את המסקנות הדרושות למניעת הישנות התופעה בעתיד. דברים אלה נכונים במיוחד, כאשר קיים חשש, שהדלפה כזו מיועדת לערער את היחסים והאמון שבין עו"ד ללקוחותיו.

תודה ויום עיון פורה לכולם.

בברכה,

עו"ד יורי גיא – רון