יורי גיא רון – דבר ראש הלשכה פתיחת שנת משפט חיפה (שלוחה חדרה) 13.11.2008

מכובדיי, שלום לכולם,

טקסי הרמת הכוסית לכבודה של שנת המשפט החדשה מתרחשים השנה בליבה של תקופה מרגשת, תקופה של שינויים צפויים ברשות המבצעת וברשות המחוקקת, שיש להם באופן טבעי השפעות התנהלותיות גם על הרשות השופטת.

ישנם כל כך הרבה נושאים, שראויים להתייחסות מיוחדת, הן בהיבט המקצועי והן בהיבט הציבורי, שאולי מן הראוי שאניח להם אגב הרמת כוסית מחויכת ומלאת תקווה לכבוד שנת המשפט החדשה, שלמעשה כבר יצאה לה לדרכה.

מה שאולי חשוב לומר ולבטא, הינה שביעות רצוננו המלאה מהיחסים העכשוויים החמים והמשפחתיים, שעורכי הדין ולשכת עורכי הדין מנהלים למול הנהלת בתי המשפט והשופטים ברחבי הארץ. העומס בבתי המשפט, שמידי פעם יש העוסקים במערכת בהצעות פלסתריות לפיתרונו, לא ייפתר, גם לא במהלכה של השנה החדשה, ללא הצעה מערכתית מקיפה. בהיעדר האפשרות להוסיף כ- 300 תקני שיפוט חדשים, הדרך היחידה להתמודד עם בעיה זו הינה להיעזר בעורכי הדין. פרוייקט כזה מצוי בשלב גיבושו המשותף עם הנהלת בתי המשפט, ואני מקווה שנוכל לפרט בהקשרו בקרוב.

האמירה העיקרית של לשכת עורכי הדין בעידן הנוכחי הינה בחתירה למצוינות במקצוע שלנו ובשמירה על רמתו ואיכותו לפיתוח כבוד המקצוע, תרבות מקצועית ראויה ומקצוענות אמיתית. אגב, החידון המשפטי, שנערך לאחרונה במחוז, גם הוא ביטוי לגישה זו ולעידן המצויינות, שאנו מייחלים לו. צוות מיוחד בראשותי עוסק בלשכה בנושא ואני מניח שנבטא את עמדתנו הרחבה המפורטת והבלתי תלויה בעניין לקראת סוף השנה האזרחית.
ההתמודדות עם בעיית ההצפה הינה חלק מרכזי ובלתי נפרד מכך. התוכנית המתגבשת תכלול הצעות שונות, שתעסוקנה בסטודנטים, במתמחים, בקבלה ללשכה ובכל מה שמצריך המצב הבלתי אפשרי, שנוצר במקצוע עריכת הדין בישראל. בשלב זה, אמנע מלהתייחס לעתירה כזו או אחרת, שבתקופה בה נעשית עבודה מסיבית בסוגייה בלשכה, הינה מעשה פרטיזני, לא רציני ודמגוגי. הערה נוספת בהקשר זה – הנשיאה בייניש הבהירה לי באורח חד משמעי, כי האמירה שצוטטה לכאורה מדבריה, כאילו הינה בעד ריבוי עורכי הדין אינה נכונה. היא דיברה על השכלה ולא על עריכת דין, ובהקשר הזה אנחנו רואים את הנושא עין בעין.

חשוב אולי בכל זאת להזכיר חלק מהתוכניות, היוזמות והפרויקטים הנוספים, המתרחשים כיום בלשכה:
1. הנהגת השתלמות מנדטורית.
2. חובת הביטוח המקצועי.
3. הסדרת חשבונות הנאמנות.
4. שוויון במינוי בעלי תפקידים בשכר ע"י ביהמ"ש.
5. קיצור תקופת ההתיישנות.
6. הרפורמה בהוצל"פ.
7. העצמת הפעילות בכנסת.
8. הרחבת פעילות הסיוע המשפטי והאכפתיות החברתית (חינוך, אתיופים, עכו ועוד).
9. העצמת פעילות מכון ההשתלמות, והוזלת ההשתלמויות בלמעלה מ40%.
10. הסגת גבול המקצוע.
11. הקמת מכון הבוררות.
12. העצמת מכון הגישור.

13. הכפלת תקציב ההשמה, צוות ההשמה במגזר הציבורי
(במיוחד לבני מיעוטים) השמה במגזר הפרטי.
14. תיקון 32 – דין משמעתי.
15. הביקורת בבתי המאסר.
16. השתלמויות בשיתוף הכנ"ר ומשמעותן.
17. הפרטת חלק מהפרקליטות האזרחית.
18. הקמת מרכז האתיקה.
19. פרויקט הצרכנות.

אז מה נאחל לנו לשנת המשפט תשס"ט (שלמעשה כבר החלה) ?
שנסכים יותר, שנוותר על ההתנצחויות, שנתבטא בכבוד. שנבין ונקבל את האחר ואת עמדתו האחרת. שנשכיל ליתן ביטוי להבנות ולפשרות, מבלי לוותר על המצוינות המקצועית ועל החתירה המתמדת לשמירה על זכויות האדם, על שלטון החוק, על טוהר המידות ועל עצמאותן ואיכותן של מערכת המשפט ושל הרשות השופטת שלנו. שנדע גם לטפל בבעיות "הקטנות" של כל עורך דין ושל כל משרד.
שנשכיל לטפל בארבע הבעיות המרכזיות שמציבה לנו המציאות המשפטית בישראל כיום:

1. העומס בבתי המשפט.
2. קריסת ההוצל"פ.
3. ריבוי עורכי הדין, והפגיעה ברמה המקצועית של המקצוע שלנו.
4. הפגיעה המתמשכת באמון הציבור במערכת המשפט.

בקצב המדהים של ההתרחשויות השנתיות במדינת ישראל בכלל, ובעולם המשפטי הישראלי בפרט, חשוב לי במיוחד לציין את מחוייבותי העמוקה לשמירה על שלטון החוק וטוהר השלטון בישראל, לביסוסן מכל משמר של זכויות היסוד של האדם ולמניעת הפגיעה בהן, לתמיכה בעצמאות המערכת השיפוטית ולדאגה למעמדו האיתן, שאין לו תחליף, של בית המשפט העליון, מעוזה של הדמוקרטיה במדינת ישראל.

שנת משפט טובה ומוצלחת לכולנו.

בברכה,

עו"ד יורי גיא – רון