יורי גיא רון – דבר ראש הלשכה כנס צעירים 8.2010

עורכי הדין הצעירים הינם העתיד של המקצוע. שקידה על טיפוח תדמיתו של המקצוע ורמתו תלויה באופן משמעותי ביכולת להקנות ערכים אלה לעורכי הדין הצעירים. ערכים אלה הינם בראש ובראשונה עקרונות מקצועיים
ראויים – מצויינות, מקצועיות, גינוני משפט, לימוד והתחדשות תמידיים, סבלנות וסובלנות לעמיתים, דאגה לעשיית המשפט ועוד. אולם, אין להם משמעות אמיתית ללא עמידה על עקרונות ערכיים הכרחיים – שמירה על שלטון החוק ועל טוהר השלטון, דאגה לקיומן של זכויות אדם ועשייה ציבורית והתנדבותית למען הקהילה.

מימושו של רציונאל זה נעשה, ואני מקווה שימשיך להיעשות, במיוחד על ידיכם, עורכי הדין הצעירים. לשכת עורכי הדין תסייע לכך, ככל יכולה, הן במישור המקצועי והן במישור הערכי.

בלשכה נערכים מאות ימי עיון, כנסים, השתלמויות והרצאות מדי שנה, שכל מטרתם ליתן כלים של מקצועיות ומקצוענות לעורכי הדין הצעירים והוותיקים כאחד.

במקביל, פועלים בלשכה פרוייקטים חברתיים רבים, אשר כעורכי דין צעירים הנכם מוזמנים להשתלב בהם. יצויין במיוחד פרויקט "שכר המצווה", המספק שירותים משפטיים למעוטיי יכולת.

לשכת עורכי הדין, אף מהווה גוף צרכני פוטנציאלי, חזק ואיכותי. לאחרונה, הקמנו לראשונה את מועדון הצרכנות של הלשכה, מועדון MEMBERS, העומד בשורה אחת עם מועדוני צרכנות מובילים במשק. בתוך זמן קצר נחוש כולנו, סוף סוף, גם את מלוא יכולותנו הצרכניות.

הנתונים הסטטיסטיים מצביעים על כך, שמדינת ישראל שוברת שיאים בהיקף עורכי הדין הפעילים בה. הקיץ עומד מספרם כבר על כ 46,000- עורכי דין. מספר זה כולל את החברים החדשים שהצטרפו אלינו בחודש יוני האחרון.

לכן, מאבקה של לשכת עורכי הדין למניעת התדרדרות המקצוע ולמצוינות מקצועית',הן של המתדפקים על שערי המקצוע והן בנוגע למי שכבר עוסקים בו, הוא חיוני ביותר עתה. ההכרח בשינוי המצב הקיים מובן, גם כאשר מנתחים את צפי המצטרפים למקצוע בשנים הקרובות. בעוד כארבע שנים יעמוד מספר עורכי הדין הפעילים על כ – 60,000 כאשר במהלך שני העשורים האחרונים גדל מספר עורכי הדין פי ארבעה וחצי. אנו עומדים כיום על יחס של עורך דין אחד לכל 163 תושבים במדינת ישראל, והיד עוד נטויה. זהו נתון עולמי חסר תקדים, שדורש תגובה מיידית שלנו, בעיקר משום שיש לו השפעה גם על רמת המקצוע. אכן, בחודשים האחרונים אנו מרכזים כוחות לשינוי מעמד ההתמחות של בוגרי המשפטים. הצעת חוק ברורה ומפורטת, שאנו עומדים מאחוריה ואשר זכתה לתמיכה ציבורית גורפת, מבשרת עידן חדש לבאים בשעריו של המקצוע: העמקת הלימוד המעשי, שינוי מתכונת בחינות ההסמכה והארכת פרק הזמן לתקופת ההתמחות. אין מנוס מנקיטת צעדים אלה על מנת להבטיח הן את כבוד המקצוע והן את פוטנציאל הפרנסה. אנו תקווה, כי הצעת חוק ברוח זו תועלה במהרה להצבעה במליאת הכנסת. מספרם של עורכי הדין הצעירים בקרב ציבור עורכי הדין הוא דרמטי. נכון להיום מספר עורכי הדין שהם בני 30 ומטה עומד על כ 15%- ומספר עורכי הדין בגילאים 31 עד 40 עומד על כ 45%- . כלומר, רוב של כ- 60% מבין עורכי שהדין בארץ הם בני 40 ומטה. המקצוע שייך לצעירים.

נקטנו בשורת פעולות רוחביות על מנת לבצר את מעמדם של עורכי הדין הצעירים ולחזק את פוטנציאל ההשתכרות שלהם. במסגרת זו, הגדלנו את תקציב מערך ההשמה הפנימי המושקע שלנו. בנוסף לכך, אנו מחפשים כל העת תחומים, בהם ניתן לשלב באופן בולט וכמותי עורכי דין צעירים. כך למשל, אנו דורשים מהנהלת בתי המשפט, הסנגוריה הציבורית, מהכנ"ר וממשרדים ממשלתיים וציבוריים, להרחיב את מעגל התעסוקה, על ידי הוצאת עבודה משפטית, ואף לא משפטית, למשפטנים צעירים. אנו מצויים בעיצומו של משא ומתן עם המערכת המשפטית, כדי שמאות אלפי תיקים, ה"תקועים" במערכת מסיבות שונות, יועברו לטיפולם של עורכי דין צעירים במיגזר הפרטי, במסגרת הליכים אלטרנטיביים לישוב סכסוכים (ADR). הגדלנו ונמשיך להגדיל את מספר עורכי הדין, המועסקים ע"י הכונס הרשמי והאפוטרופוס הכללי, יזמנו את הקמתה ונפעל ליישום עבודתה של הועדה שעסקה בביזור בעלי התפקידים בשכר, המתמנים ע"י המדינה.

אני מברך אתכם ומקווה שתפיקו את התועלת המקסימאלית והערכית מהתכנים ומן הפעילויות של לשכת עורכי הדין, אין לנו ספק, שעשייה זו תסייע לכם להיות עורכי דין, אזרחים ואנשים טובים יותר.

בברכה,

עו"ד יורי גיא – רון