יורי גיא רון – דברי ברכה שנת משפט סיכום והערכה אוניברסיטת חיפה 15.10.2009

שלום לכל באי ההתכנסות, למיטב ידיעתי הראשונה מסוגה במרחב האקדמי, לכבוד סיכומה של שנת המשפט תשס"ט ותחילתה של שנת המשפט תש"ע.

אני מבקש להתנצל על, שלמרות הפרסום הראשוני, נבצר ממני מלהשתתף השנה בכנס. אני מקווה שהדבר לא יפגום בסיכויי להיות מוזמן להשתתף בכנס זה בשנה הבאה. עם זאת, אני מקווה שיושבי ראש מחוזות הלשכה ייצגו נאמנה את זווית הראייה של לשכת עורכי הדין לגבי שנת המשפט, וזאת למרות שלעיתים "דברים שרואים משם (מחוזות הלשכה) לא רואים מכאן (הועד המרכזי של הלשכה).

לשכת עורכי הדין ביססה השנה את המסר הברור שלה בעידן הנוכחי. הלשכה איננה רק אירגון מקצועי, הדואג לרווחתם של חברותיו וחבריו ולטיפוחם המקצועי, אלא גם אירגון סטטוטורי חברתי וציבורי, שיש לו שליחות ציבורית מהמדרגה הראשונה. ככלל, מקצוע עריכת הדין איננו רק מקצוע רנטבילי, אלא הוא טומן בחובו גם שליחות חברתית וציבורית, בדומה למשל בהקשר אחר, למקצוע הרפואה.

לפיכך, לצד עיסוקה של הלשכה במצוינות ובחתירה למניעת המשך התדרדרותו של מקצוע עריכת הדין, שנפרץ כמעט ללא גבולות של איכות ומקצוענות ראויה, עוסקת הלשכה לאחרונה גם בחינוך, בצרכנות, באיכות הסביבה, בסיוע לאוכלוסיות חלשות ובמעורבות בחברה ובקהילה, בה פועלים עורכות הדין ועורכי הדין בכל הארץ.

איכות מקצועית ואכפתיות חברתית וציבורית צועדים להם יד ביד בצוותא בעידן הנוכחי בלשכת עורכי הדין, וכך יהיה, מן הסתם, גם בשנת המשפט תש"ע שבפתח.

אני מניח, שיתאפשר לי לפרוט בפניכם בפרוטרוט את ההצהרות העקרוניות האלה בעתיד הקרוב. בינתיים, אסתפק בקריאה לשובו המהיר הביתה של גלעד שליט ולמניעת גירושם הלא הומני של ילדי העובדים הזרים בישראל.

בברכת שנת משפט טובה לכם ולכל עם ישראל, המתדיין בהמוניו.

בברכה,

עו"ד יורי גיא רון