מתי הוקמה הוועדה ?

הוועדה לבחירת שופטים בישראל הוקמה בשנת 1953.

תפקידי הוועדה:

הוועדה היא הגוף האחראי על בחירת השופטים, בבתי המשפט בישראל – העליון, המחוזיים והשלום, יחד עם זאת הוועדה ממנה גם שופטים לבתי משפט לתעבורה.

בנוסף למינוי שופטים הוועדה אף אחראי על מינוי של נשיא ומשנה לנשיא לבית המשפט העליון. יתר על כן במידה ונבצר משופט להמשיך ולכהן בתפקידו בשל מצבו הבריאותי הוועדה דנה בהפסקת כהונתו כשופט. ואף במידת הצורך אחד התפקידים הנוספים של הוועדה הוא הדחת שופטים.

לוועדה זו ישנם מספר כללים אשר נועדו להוריד השפעה של לחצים פוליטיים על בחירת הרכב השופטים לבתי המשפט.


חברי הוועדה הם:

 

פרופסור דניאל פרידמן אמר שצריך לשנות את הרכב הוועדה ובמקום שיהיו שלושה שופטים הבאים מבית המשפט העליון, צריכים להיות שני שופטים מבית המשפט המחוזי או שופטים בדימוס מבית המשפט המחוזי. יורי גיא – רון שכיהן בעבר כשיו"ר לשכת עורכי הדין וכחבר בוועדה לבחירת שופטים, הביע התנגדות לשינוי שרצה להנחיל פרופסור דניאל פרידמן ואמר שאין לשנות את הוועדה לבחירת שופטים ושזהו הגוף האחרון שצריך לשנותו.